Proud member of Raben Group

Supply Chain Engineering

Met slimme automatisering behaalt u op logistiek terrein veel winst. Zo zien we vaak dat gebrek aan automatisering tot (dure) menselijke fouten leidt. Dat inefficiëntie te late leveringen en stilstand veroorzaakt. Wij leggen de vinger op de zere plek en zorgen via ICT voor een beter beheer en functioneren van uw logistiek.
Supplychain-engineering

Een volgende verbeterslag nodig?

Heeft u uw transport en/of warehousing bij BAS ondergebracht en staat u open voor een volgende logistieke verbeterslag? Wij analyseren uw technische beheer- en operationele processen en stellen vast:

 • welke weg een order in uw bedrijf aflegt.
 • waar u in het proces tijd en geld verliest.
 • welke oplossing op uw behoefte aansluit.
 • waar uw investeringskosten op uitkomen.
 • hoe hoog uw jaarlijkse kostenbesparing is.
Operationele uitvoering

Resultaten supplychain-engineering

Supplychain-engineering omvat technische implementaties of optimalisaties, die uw logistiek beheer of logistieke operatie versterken. Zoals de automatisering van uw processen via EDI-interfaces met derden, de verstrekking van klantspecifieke managementrapportages of de koppeling met DigiCMR. Dat onze engineeringstrajecten een positief effect hebben op uw logistieke proces en dienstverlening merkt u aan:

 • flexibelere service
 • meer stipte leveringen
 • meer tevreden klanten
 • lager foutpercentage
 • snellere werkwijze
 • centralisatie van informatie
 • betere sturing op big data
 • besparing logistieke kosten
"“Gedreven en passievolle samenwerking”"
Enorm gedreven en passievol zijn de eerste woorden die me te binnenschieten als ik terugdenk aan de samenwerkingsperiode met de medewerkers van de BAS groep. In 2018 heeft BAS logistics een onderzoek uitgevoerd om Thetford te ondersteunen bij de vraag of de logistieke warehousing activiteiten (opslag) te gaan in- of outsourcen. Onderdeel van dit onderzoek was om integrale verbeteringen aan te dragen voor het gehele order to cash proces. De werkwijze en de klantgerichte aanpak van de firma BAS hebben mij enorm aangesproken. Ook zijn ze in staat geweest om in een relatief korte tijd de organisatie te doorgronden en eigen te maken. Daarnaast lukte het de consultants om medewerkers te enthousiasmeren die in de eerste instantie het belang van het onderzoek niet inzagen. Tot slot is er een advies aangedragen waarmee Thetford de komende jaren vooruit kan.
Rick Rijsdijk Supply Chain Manager

Thetford Case

Stap 1
Middels interviews met de hoofdrol spelers van alle processen Identificeren en in kaart brengen  van de huidige hoofdprocessen. Hierbij zijn schematische  weergaves gemaakt waarin de klant enerzijds haar processen herkent en anderzijds de processen plat geslagen worden tot de kern. Hierbij rekening houdend met alle systeemmutaties, overige registratiemomenten, documentstromen en meetpunten.

Stap 2
Samen met de klant een SWOT analyse toegepast op de in kaart gebrachte processen.

Stap 3
Het middels nieuwe schematische weergaves  aangepaste of nieuwe processen gemodelleerd waarbij Sterktes en kansen worden benut en zwaktes en bedreigingen worden geminimaliseerd.

Stap 4
Aanbevelingen in staps gewijze  aanpak weggezet waarbij een migratie naar nieuwe situatie kan worden aangepakt. Hierbij rekening houdend met inzet resources, budget en procesbelasting. Oa software aanpassingen, procescontroles en integraties zijn als aanbevelingen aangebracht.

Onze kernwaarden

 • Betrouwbaar
 • Laagdrempelig
 • No-nonsense
 • Effectief
 • Praktijkgericht
Corona update
Contact
+31 (0)76 502 77 38 info@bas.eu
Prijsaanvraag
Eenvoudig prijs opvragen voor uw transport

Stap 1 van 7 - Startlocatie

menu
sluiten