Proud member of Raben Group

Keurmerk PayChecked wederom behaald

Thumbnail Keurmerk PayChecked wederom behaald 5 mrt 2019

Het keurmerk PayChecked in de sector Transport & Logistiek is een keurmerk waarmee transportondernemingen aantonen dat zij hun medewerkers conform cao uitbetalen en dat hun personeels- en loonadministratie op orde is.

Een keurmerk voorkomt dat een opdrachtgever geconfronteerd wordt met een claim. Een opdrachtgever is volgens de wet namelijk ver​antwoordelijk als een ander ingeschakelde transportonderneming de regels ont​duikt. We spreken over ketenaansprakelijkheid, recent aangescherpt in de Wet Aanpak Schijnconstructies.

Zakendoen met een ​gecertificeerde transportonderneming voorkomt dat een opdrachtgever z​elf onderzoek moet uitvoeren, die controle is dan namelijk al gedaan. Het keurmerk is voor een opdrachtgever een waarborg. Het is dus in het voordeel voor opdrachtgever én transporteur.

De Bas Group hecht enorm veel waarde aan dit keurmerk en heeft zodoende als een van de eerste transportondernemingen dit keurmerk weten te behalen in 2017. Recentelijk (maart 2019) heeft er voor zowel Bas Transport B.V. als Hereijgers Transport B.V. een her certificering plaatsgevonden door bureau Cicero en is het keurmerk wederom behaald!

Terug naar het overzicht
Corona update
Contact
+31 (0)76 502 77 38 info@bas.eu
Prijsaanvraag
Eenvoudig prijs opvragen voor uw transport

Stap 1 van 7 - Startlocatie

menu
sluiten