Geslaagde beurs Transport Logistics München

16 juni 2019

Als BAS Group mogen wij terugkijken op een zeer geslaagde beurs. Evenals twee jaar geleden maakten wij als onderdeel van Connected West-Brabant de hele beurs Transport Logistics in München mee.

De kracht van Connected is gelegen in de samenwerking tussen Overheid, Onderwijs en Ondernemers in West-Brabant, een krachtig collectief. Dit kwam uitstekend tot uitdrukking in de samenwerking voor, op en nu ook na de beurs.

Wij als BAS Group zijn ervan overtuigd dat we dankzij de inzichten op deze beurs u als klant in de toekomst nog beter van dienst kunnen zijn. De gesprekken op de beurs, die wij mochten voeren met (potentiële) klanten en leveranciers bevestigen dit in ieder geval al.

Neem vrijblijvend contact op

Ga in gesprek met Bas

reacties binnen 30 minuten op werkdagen