Proud member of Raben Group

Disclaimer

Bas Group B.V. heeft er alles aan gedaan om te verzekeren dat de informatie op deze website correct en actueel is. Aan de informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Bas Logistics kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet beschikbaarheid van de website. Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Fotografie en beeldverantwoording
Op onze website wordt voor het grootste deel gebruik gemaakt van eigen fotografie. Daarnaast zijn er diverse afbeeldingen die CM ontwerp in opdracht van Bas Group B.V. heeft aangekocht en geplaatst zoals de volgende beeldreferenties:

Corona update
Contact
+31 (0)76 502 77 38 info@bas.eu
Prijsaanvraag
Eenvoudig prijs opvragen voor uw transport

Stap 1 van 7 - Startlocatie

menu
sluiten