Proud member of Raben Group

DigiCMR

Sinds 2020 werken we bij grensoverschrijdend vervoer binnen de Benelux-landen – als een van de eerste logistieke dienstverleners – met DigiCMR: digitale vrachtbrieven. Oók bij het transport van kleinere groepagezendingen. Gemakkelijker, efficiënter en duurzamer: voor opdrachtgever, voor ontvanger en voor ons.
Digitale vrachtbrieven

Wat is DigiCMR precies?

DigiCMR regelt de administratieve verwerking en facturatie van transporten. Via de DigiCMR-app hebben alle betrokkenen toegang tot de CMR’s, pak- en laadlijsten, douane- en aanverwante documenten. Afhankelijk van de rechten die we aan de betrokkenen toekennen, kunnen zij documenten raadplegen, wijzigen, completeren en/of printen.

Voor alle betrokkenen

De 6 voordelen van DigiCMR

Tijd- en kostenbesparing
Een papieren administratie vergt meer tijd en geld. Print-, scan-, beheer- en opzoekwerk is met de digitale vrachtbrief definitief voorbij.

Gecentraliseerde data
Transportdocumenten worden online, op één centrale plek, ingediend, uitgewisseld, gewijzigd, geprint, gevolgd en ondertekend.

Digitaal transportdossier
Via de automatische tracking wordt bijgehouden wie welke wijzigingen aanbrengt. Zo ontstaat een modern digitaal transportdossier.

Beter inzicht in de transportketen
Ontvangers krijgen dankzij digitale vooraankondigingen beter inzicht in de transportketen. Geen gesloten deuren, noch faalkosten.

Snelle administratieve afwikkeling
Het TMS maakt na de digitale ondertekening automatisch een Digi-CMR aan, direct beschikbaar via WebSped voor alle betrokkenen.

Verduurzaming transportproces
DigiCMR vervangt de papieren CMR’s, waardoor de betrokken partijen minder printen en minder papier verbruiken. 

Digi-CMR in de praktijk

De werking in 9 stappen

  1. De tablet van de chauffeur bevat alle relevante zendinggegevens
  2. DigiCMR stuurt de ontvanger een aankondiging met aankomsttijd
  3. De chauffeur maakt bij aflevering eventueel foto’s van de zending
  4. De chauffeur voegt deze toe en biedt de tablet aan ontvanger aan
  5. De ontvanger controleert, plaatst opmerkingen en tekent digitaal
  6. De ontvanger vult e-mailadres in en ontvangt direct een CMR-pdf
  7. DigiCMR stuurt de CMR-pdf (en foto’s) automatisch naar het TMS
  8. TMS (Transport Management Systeem) koppelt deze aan de order 
  9. Het e-CMR is via de app direct beschikbaar voor alle betrokkenen
Branches

Uw partner in opslag en transport van

Voor welk lang is uw zending bestemd?

Bestemmingen

Transportbestemmingen
Prijsaanvraag

Binnen 60 minuten in uw mailbox

Vraag snel een prijs aan
Corona update
Contact
+31 (0)76 502 77 38 info@bas.eu
Prijsaanvraag
Eenvoudig prijs opvragen voor uw transport

Stap 1 van 7 - Startlocatie

menu
sluiten