Proud member of Raben Group

Chemicaliën

Heeft u advies nodig over de veilige, verantwoorde opslag van uw ADR-goederen? Een transporteur aan wie u met een gerust hart het vervoer van gevaarlijke stoffen toevertrouwt? Door onze kennis, ervaring en ADR-, SQAS- en PGS15-certificering weten wij precies hoe ADR-goederen te behandelen.
Transport chemicaliën

SQAS-gecertificeerd

Met een SQAS-score van > 90% weet u zeker, dat wij chemische goederen veilig en verantwoord vervoeren. De SQAS-norm richt zich op de kwaliteit, veiligheid en beveiliging van ADR-transport en -distributie. De norm helpt extreem gevaarlijke situaties, o.a. brand, lekkage, explosies en ongelukken, te voorkomen, en mens en milieu te beschermen.

Welke klassen transporteren wij?

Overzicht ADR-klassen

ADR is het Europese verdrag voor internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. In welke ADR-klasse(n) zijn uw goederen ingedeeld?

Wij vervoeren 9 van de 13 klassen, zie hieronder:

 • Klasse 1: Explosieve stoffen
 • Klasse 2: Gassen √
 • Klasse 3: Brandbare vloeistoffen √
 • Klasse 4.1: Brandbare vaste stoffen √
 • Klasse 4.2: Voor zelfontbranding vatbare stoffen √
 • Klasse 4.3: Stoffen die gas ontwikkelen bij water √
 • Klasse 5.1: Oxiderende stoffen √
 • Klasse 5.2: Organische peroxiden
 • Klasse 6.1: Giftige stoffen √
 • Klasse 6.2: Infectueuze stoffen
 • Klasse 7: Radioactieve stoffen
 • Klasse 8: Bijtende stoffen √
 • Klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen √
Warehousing Checmicaliën

PGS15-gecertificeerd

Ons ADR-warehouse in Roosendaal is PGS15-gecertificeerd en biedt 9.000 m2 opslagruimte voor gevaarlijke stoffen of ADR-goederen. We slaan stoffen uit bijna elke ADR-klasse op, zie warehousing. Ons warehouse telt 5 gescheiden, geconditioneerde compartimenten voor de gelijktijdige opslag van gevaarlijke stoffen uit meerdere ADR-klassen.

PGS15-certificaat bekijken
ADR-opgeleid en ADR-uitgerust

Medewerkers en materiaal

Gediplomeerde veiligheidsadviseurs
De preventie van gevaren tijdens ADR-transport is de verantwoordelijkheid van onze 2 gediplomeerde ‘Veiligheidsadviseurs vervoer gevaarlijke stoffen’. Zij helpen de veiligheid van personen, bezittingen en milieu te borgen.

ADR-gecertificeerde medewerkers
Onze chauffeurs en magazijnmedewerkers weten ADR-goederen veilig te verpakken, laden en vervoeren. Zij weten alles van o.a. etikettering, documentopmaak, stuwage, samenlading, tunnel- en routebepalingen.

Goed uitgeruste vrachtwagens
Overeenkomstig de wet- en regelgeving zijn onze vrachtwagens uitgerust met een ADR-set met o.a. veiligheidskleding, signaalborden, absorptie-, afdichtings- en graafmaterialen, afzetkegels en zwaailampen.

Prijsaanvraag

Binnen 60 minuten in uw mailbox

Vraag snel een prijs aan
Corona update
Contact
+31 (0)76 502 77 38 info@bas.eu
Prijsaanvraag
Eenvoudig prijs opvragen voor uw transport

Stap 1 van 7 - Startlocatie

menu
sluiten