Proud member of Raben Group

Belastingdienst en Bas Group BV tekenen Convenant Horizontaal Toezicht

Thumbnail Belastingdienst en Bas Group BV tekenen Convenant Horizontaal Toezicht 14 apr 2016

Op 14 april 2016 heeft de BAS Group een convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst ondertekend. Namens de Belastingdienst tekenden Frank de Beer en Boudewijn Heuer, namens de BAS Group ondertekende Lorenzo Bas het convenant.

Bij horizontaal toezicht gaat het om wederzijds vertrouwen tussen de Belastingdienst en de belastingplichtige onderneming, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden en mogelijkheden zijn om de fiscale regels goed uit te voeren en het vastleggen en naleven van wederzijdse afspraken. Met horizontaal toezicht stelt de Belastingdienst samenwerking centraal, dat betekent afstemming vooraf waar nodig, in plaats van controles achteraf. Om tot een convenant te komen heeft de Belastingdienst in het vierde kwartaal 2015 en in het eerste kwartaal 2016 een complianceverkenning bij de BAS Group uitgevoerd. Op basis hiervan heeft de Belastingdienst geconcludeerd dat deze vorm van toezicht mogelijk is bij de BAS Group. In het convenant zijn de uitgangspunten en de afspraken van het horizontaal toezicht vastgelegd.

Het behoeft geen toelichting dat de directie van BAS trots is een dergelijk vertrouwen te mogen genieten. Daarnaast past dit convenant in het streven van BAS om continue te voldoen aan de hoogst mogelijk kwaliteitseisen, zowel intern als extern in ons streven naar het leveren van maximale klantwaarde. Immers, het ontzorgen van relaties op logistiek gebied was, is en blijft de missie van BAS.

Terug naar het overzicht
Corona update
Contact
+31 (0)76 502 77 38 info@bas.eu
Prijsaanvraag
Eenvoudig prijs opvragen voor uw transport

Stap 1 van 7 - Startlocatie

menu
sluiten