Proud member of Raben Group

Actuele informatie coronavirus – 27 maart

Thumbnail Actuele informatie coronavirus – 27 maart 27 mrt 2020

In Frankrijk geldt sinds 14 maart 2020 een decreet met (tijdelijke) maatregelen. Op 20 maart is het decreet uitgebreid met een aantal aanvullende maatregelen. Artikel 7 van het decreet is uitgebreid met maatregelen die direct betrekking hebben op het goederenvervoer:

  • De levering en ondertekening van transportdocumenten gebeurt zonder contact tussen mensen;
  • Levering vindt plaats op de door de opdrachtgever aangewezen plaats zoals vermeld op het vervoersdocument;
  • Bij thuisbezorging zetten de chauffeurs, na communicatie met de ontvanger of zijn/haar vertegenwoordiger, de pakketten buiten de deur en hanteren alternatieve methoden die een goede levering bevestigen en die de handtekening van de ontvanger overbodig maken;
  • Het is op geen enkele manier vereist om een document op welk medium dan ook te laten ondertekenen door de ontvanger of zijn/haar vertegenwoordiger;
  • Tenzij op enigerlei wijze een klacht wordt ingediend, ook langs elektronische weg, uiterlijk aan het einde van de in de overeenkomst bepaalde periode of bij gebrek aan een contractuele bepaling om 12.00u op de eerste werkdag na de levering van de goederen, wordt de levering geacht aan de overeenkomst te voldoen.

Impact ‘Proof of Delivery’ (bewijs van aflevering):

Samengevat betekent deze maatregel dat er tijdelijk geen verplichting is om het afhalen of afleveren van zendingen op voorgeschreven documenten vast te leggen en/of te bevestigen.

Dit houdt in dat er vanaf 25 maart in de meeste gevallen geen Proof Of Delivery beschikbaar zal zijn voor afhalingen/leveringen in Frankrijk.

In gevallen waarbij een verschil van mening ontstaat of een zending wel of niet is geleverd, zal de praktijk dit veelal kunnen uitwijzen aan de hand van een foto van de levering of via GPS-gegevens van de auto die de zending heeft afgeleverd.

Inmiddels ontvangen wij gelijkwaardige signalen vanuit alle Europese landen, inclusief Nederland en België, dat geadresseerden weigeren te tekenen voor ontvangst. Ook daar dient u rekening te houden dat er geen getekend vervoersdocument beschikbaar is en daardoor ook niet kan worden opgeleverd.

Tevens doen wij bij herhaling een zeer dringend beroep op u. Als u in de komende weken voornemens bent om een zending te versturen, waar dan ook naartoe in Europa, controleert u alstublieft eerst of op de benoemde adressen geladen en gelost kan worden.

U doet daarmee alle stakeholders een enorm groot plezier en u bespaart hoge extra kosten als blijkt dat een zending niet kan worden afgeleverd.

Het kan het in bepaalde gevallen gebeuren dat we moeten afwijken van bestaande tarieven, met name als we met kleine volumes naar een bepaald gebied moeten gaan rijden. Ook bestaat de mogelijkheid dat looptijden niet altijd gehaald kunnen worden

Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet, namens het management van de BAS Group

Ton van de Donk

General Manager Operations

Terug naar het overzicht
Corona update
Contact
+31 (0)76 502 77 38 info@bas.eu
Prijsaanvraag
Eenvoudig prijs opvragen voor uw transport

Stap 1 van 7 - Startlocatie

menu
sluiten