Proud member of Raben Group

Actuele informatie coronavirus – 24 maart

Thumbnail Actuele informatie coronavirus – 24 maart 24 mrt 2020

Als gevolg van de algemene lockdown zijn inmiddels nagenoeg alle standaard distributieservices in Italië opgeschort.

Daarnaast heeft de Italiaanse overheid opnieuw aanvullende maatregelen getroffen welke met ingang van 26 maart a.s. van kracht zullen zijn. Kort omschreven omvat dit de verplichte sluiting van veel bedrijven die tot op heden nog open mochten zijn.

Dit besluit heeft in Italië een forse impact op de beschikbare transport- en opslagcapaciteit  en de bijbehorende kosten.

Om die reden doen wij nogmaals een zeer dringend beroep op u.

Indien u in de komende weken voornemens bent om een zending te versturen, waar dan ook naartoe in Europa, controleer eerst of op de benoemde adressen geladen en gelost kan worden.

Het is in deze turbulente tijd van een groot belang dat zendingen onderweg niet stranden, simpelweg omdat de transportcapaciteit onder druk staat en nagenoeg nergens nog opslagcapaciteit voorhanden is. U doet daarmee iedereen een groot plezier en bespaart u zichzelf daarmee mogelijk hoge extra kosten.

Het kan het in bepaalde gevallen gebeuren dat we moeten afwijken van bestaande tarieven, met name als we met kleine volumes naar een bepaald gebied moeten gaan rijden.  Ook is het mogelijk dat looptijden niet altijd  gehaald kunnen worden

Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Heeft u op enig moment toch vragen over het vervoer van uw zendingen naar een bepaald gebied, neem gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Ton van de Donk

General Manager Operations

Terug naar het overzicht
Corona update
Contact
+31 (0)76 502 77 38 info@bas.eu
Prijsaanvraag
Eenvoudig prijs opvragen voor uw transport

Stap 1 van 7 - Startlocatie

menu
sluiten