Proud member of Raben Group

Actuele informatie coronavirus – 16 maart

Thumbnail Actuele informatie coronavirus – 16 maart 16 mrt 2020

Update 16 maart 2020

Het management van de BAS Group hecht er grote waarde aan u op de hoogte te houden van de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Inmiddels hebben alle Europese landen in meer of mindere mate te maken met uitbraken van het COVID-19 coronavirus en hebben hun maatregelen genomen. Het goederenverkeer mag vooralsnog overal doorgaan maar er zijn of worden mogelijk wel beperkende maatregelen van kracht die gevolgen hebben voor de adressen waar geladen of geleverd moet worden.

De transportcapaciteiten zijn niet onbeperkt. Het is dus van een groot belang dat opdrachten conform kunnen worden uitgevoerd. Om deze reden vragen wij dringend om uw medewerking.

Bij het verstrekken van een nieuwe opdracht voor afhaling of levering, verzoeken wij u vriendelijk om vooralsnog steeds goed te controleren of het laad- en losadres bereikbaar is en of er goederen geladen en/of gelost kunnen en mogen worden. Als blijkt dat er geen problemen worden verwacht, voeren wij de opdracht graag voor u uit.

Vanwege de huidige omstandigheden is het mogelijk dat uw zending langer dan gebruikelijk onderweg is. We zullen er alles aan doen om de hinder tot een minimum te beperken maar zijn aan lokale, regionale en landelijke regels gebonden, elk ook weer verschillend per land.

Markeer uw distributie zending alstublieft met contactgegevens van het afleveradres. Onze distributie-partner wordt daarmee in de gelegenheid gesteld om, in geval van gerede twijfel, vroegtijdig een extra controle uit te voeren of een zending op het adres kan en mag worden afgeleverd.

Als blijkt dat een levering toch niet kan worden uitgevoerd, zal de zending door ons tijdelijk in opslag worden genomen. Om de extra kosten zoveel mogelijk te beperken, trachten wij uw zending tijdelijk bij een depot in de regio te parkeren. De kosten voor tijdelijke opslag en her-aanbieding worden in dat geval aan u in rekening gebracht.

Wij en onze transportpartners voeren uw transportopdrachten graag uit maar dragen geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor eventuele vertraging van uw zending, het controleren of uw zending wel of niet afgeleverd kan worden en kosten die daar mogelijk uit voortvloeien.

In de komende weken werken wij preventief met een minimale kantoorbezetting. Voor de overige kantoormedewerkers hebben wij functionele thuiswerkplekken ingericht. Om die reden kan het gebeuren dat wij af en toe wat minder snel reageren. Wij hopen op uw begrip.

Met vriendelijke groet, namens het management van de BAS Group

Ton van de Donk
General Manager Operations

Terug naar het overzicht
Corona update
Contact
+31 (0)76 502 77 38 info@bas.eu
Prijsaanvraag
Eenvoudig prijs opvragen voor uw transport

Stap 1 van 7 - Startlocatie

menu
sluiten